Gleitmo 603

• Färglös på skruven
• Fluorescerande
• k-värde ca 0,14
• Vattenbaserad

Gleitmo 603 är ett vattenbaserat vax för skruv, mutter och andra gängade detaljer. Efter vattnets avdunstning kvarlämnas en klar, torr, greppfast och vidhäftande smörjfilm som uppvisar goda vidhäftningsegenskaper på de flesta material. Den är extra lämplig när man INTE önskar lägsta möjliga friktion.

Standarder

Volvo 1271,47
Volvo 1271,479

Specifikationer

Volvo art.nr 8713116