Limning

Outsourca dina limningsapplikationer

Limning är en modern och beprövad sammanfogningsteknik med många fördelar jämfört med traditionella metoder såsom att skruva, spika, nita, svetsa osv.

Införa lim i sin produktion ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt

Många företag är dock rädda för att införa lim i sin produktion då detta ställer höga krav på dig som arbetsgivare ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt. Härdplastutbildning, läkarundersökning, utsug, doseringsutrustningar är bara några begrepp som kan få företag att ibland välja en sämre och dyrare sammanfogningsteknik.

Broschyr

PAC2 har lång erfarenhet av konstruktionslim

Pac2 AB är ett legotillverkande företag som belägger ca 60 miljoner gängade detaljer årligen med gänglåsningslim och tätningsmedel. Nu kan vi också hjälpa dig med dina limningsapplikationer. Företagets delägare tillika försäljningsansvarig har 8 års erfarenhet av limning som tidigare anställd på en av världens ledande tillverkare av konstruktionslim.

Kontakta oss