Friktionslåsning

Dri-Loc® Plastic

• Friktionshöjande gänglåsning
• Justerbar efter montering
• Lagringstid minst 20 år
• Hög kemikaliebeständighet
• Klarar höga temperaturer, upp till 120°C, kortare stunder upp till 150°C
• Kan återanvändas minst 5 gånger
• Möjliggör upprepade justeringar av monterade komponenter
• Följer specifikationer för OEM- och fordonsindustri

Dri-Loc® Plastic är en torr friktionslåsning som appliceras på utvändiga gängor. Gänglåsningen kan anpassas till kundens behov eller utföras enligt vår standard. Efter montering har skruven bra vibrationstålighet och är återanvändbar upp till fem gånger. Komponenterna är fullt justerbara. Välkommen att kontakta oss på PAC2 för mer information.

Kontakta oss

Andra benämningar

Varumärket Eslok® är en äldre benämning på Dri-Loc® Plastic. Andra vanliga benämningar och varumärken för denna typ av gänglåsning är nylonlåsning, nylon patch, nyloklåsning och Tuflok.

Standarder

DIN 267 del 28
DIN 267 del 15 (inaktuell)
Volvo 7121,161
Volvo Cars 7121,1619
Saab 1258
Ford WA 970
IFI 124
IFI 524

Låsning av gängor med

Dri-Loc® Plastic

Möjliggör upprepade justeringar av monterade komponenter
Klarar höga temperaturer, upp till 120°C
Kan återanvändas minst fem gånger
Följer specifikationer för OEM- och fordonsindustri
Justerbar efter montering
Lagringstid minst 20 år
Friktionshöjande gänglåsning
Hög kemikaliebeständighet